Kollejlar tizimi to‘lig‘icha Mehnat vazirligiga o‘tkaziladi – Prezident


2020/2021 o‘quv yili uchun Toshkent shahrida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Xorazm viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Farg‘ona viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Toshkent viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Surxondaryo viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Sirdaryo viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Samarqand viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Namangan viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Navoiy viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI