O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari va ularga kirish tartibi