O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Texnogen sanʼat (musiqiy ovoz rejissorligi) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: akademik xonandalik taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: estrada xonandaligi ta'lim yo'nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Akademik xor dirijyorligi taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Dirijyorlik (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni