O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Texnogen sanʼat (musiqiy ovoz rejissorligi) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Texnogen sanʼat (musiqiy ovoz rejissorligi) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni