O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni

5150704 - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (fleyta, goboy)

5150705 - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot)

5150706 - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba)

5150707 - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (trombon, tuba)

5150708 - Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (zarbli cholg‘ular)