O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni

5150709 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (nay-qo‘shnay, bayan-akkordeon)

5150710 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (chang)

5150711 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi)

5150712 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas)

5150713 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular)

5150714 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak, g‘ijjak alt)

5150715 - Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus-bas, g‘ijjak qobus-kontrabas)