O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni