O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Akademik xor dirijyorligi taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Akademik xor dirijyorligi taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni