O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: akademik xonandalik taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: akademik xonandalik taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni