O‘qishni ko‘chirish vaqtida chegaradagi kirdi-chiqdi pechatlar kerakmi?


Belgilangan nizom bo‘yicha o‘qishni ko‘chirish vaqtida xorijda o‘qiyotgan talaba uchun shaxsini tasdiqlovchi pasport va xorijiy oliy ta’lim muassasasida haqiqatdan borib o‘qiganligini tasdiqlovchi ya’ni shu xorijiy davlatga kirganligi to‘g‘risidagi pechat kerak bo‘ladi.

Ko‘pchilik bunday pechat kerak emas deb o‘ylaydi, lekin asosiy sizni xorijda o‘qiganligingizni tasdiqlovchi hujjat sifatida shu pechatlar ham asosiy ro‘l o‘ynaydi.