Samarqand veterinariya meditsinasi instituti


  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti 350
5410200 Agronomiya (em-xashak ekinlari) 50
5410600 Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha) 100
5411300 O‘simlikshunoslik (yaylov cho‘l o‘simlikshunosligi) 25
5440100 Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo‘yicha) 100
5440200 Veterinariya farmatsevtikasi 25
5440300 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari 25
5440400 Veterinariya sanitariya ekspertizasi 25