O‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali - sirtqiO‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali 150
5210200 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 50
5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50
5330200 Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50