“Ipak yo‘li” turizm xalqaro universiteti


  “Ipak yo‘li" turizm xalqaro universiteti 100
5230200 Menejment (ommaviy tadbirlar menejmenti) 50
5230400 Marketing (turizm marketingi) 25
5610300 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 25