Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti


  Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 125
5120300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 25
5120500 Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) 25
5210300 Siyosatshunoslik 50
5231000 Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) 25