2020/2021 o‘quv yili uchun Toshkent viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Surxondaryo viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Sirdaryo viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Samarqand viloyatida joylashgan kollejlarning QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Namangan viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Navoiy viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Qashqadaryo viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Jizzax viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Buxoro viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI


2020/2021 o‘quv yili uchun Andijon viloyatida joylashgan kollejlarga QABUL PARAMETRLARI