Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filiali


  Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filiali 150
5111700 Boshlang‘ich ta’lim 75
5111800 Maktabgacha ta’lim 75