Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali


  Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali 100
5410200 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 25
5410607 Zooinjeneriya (baliqchilik) 25
5410800 O‘rmonchilik 25
5411100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25