Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali


  Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali 450
5230100 Iqtisodiyot (qishloq xo‘jaligida) 25
5230400 Marketing (qishloq xo‘jaligida) 25
5230900 Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) 25
5233300 Agrobiznes va investitsion faoliyat 25
5410200 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 50
5410300 O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 25
5410500 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 25
5410800 O‘rmonchilik 25
5410900 Ipakchilik va tutchilik 25
5411000 Mevachilik va uzumchilik 25
5411600 Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 25
5430100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 25
5430200 Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish 25
5430300 Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis 25
5430500 Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti 25
5450200 Suv xo‘jaligi va melioratsiya 25
5450300 Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish 25