Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali


  Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali 75
5330500 Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi", “AT-Servis", “Axborot xavfsizligi", “Multimedia texnologiyalari") 50
5350100 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar", “Teleradioeshittirish", “Mobil tizimlar") 25