Toshkent axborot texnologiyalari universiteti


  Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 350
5232800 Elektron tijorat 50
5330300 Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) 50
5330500 Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi", “AT-Servis", “Axborot xavfsizligi", “Multimedia texnologiyalari") 100
5350100 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar", “Teleradioeshittirish", “Mobil tizimlar") 100
5350600 Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 50