Hey sen byudjetnik buyoqqa kel! O‘o‘o‘o‘o‘ falon chekka hududga borib, kambag‘allikka qarshi kurashasan