O‘qishga imtiyoz bir yoshni quvontirsa, mingni xafa qiladi. Bunday imtiyoz nega kerak?