Senat qo‘mitasi raisi: “Oliy ta’lim, oliy ta’lim dedik, lekin shu oliy ta’lim emasmi korrupsiya maydoniga aylangan”


O‘qishga imtiyoz bir yoshni quvontirsa, mingni xafa qiladi. Bunday imtiyoz nega kerak?