Chet tili darajasi bo‘yicha test natijasini e’lon qilish muddati 1 haftagacha qisqartirildi