Qo‘qon davlat pedagogika instituti


  Qo‘qon davlat pedagogika instituti 700
5110100 Matematika va informatika 75
5110800 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 50
5110900 Pedagogika va psixologiya 50
5111100 Musiqa ta’limi 50
5111200 O‘zbek tili va adabiyoti 75
5111700 Boshlang‘ich ta’lim 125
5111800 Maktabgacha ta’lim 125
5112000 Jismoniy madaniyat 75
5112100 Texnologik ta’lim 75