O‘zbekiston Respublikasi oliy taʼlim muassasalariga "Chaqiriqgacha harbiy taʼlim" yo‘nalishi bo‘yicha qabul qilishda kasbiy (ijodiy) imtihon o‘tkazish dasturi


O‘zbekiston Respublikasi oliy taʼlim muassasalariga "Chaqiriqgacha harbiy taʼlim" yo‘nalishi bo‘yicha qabul qilishda kasbiy (ijodiy) imtihon o‘tkazish dasturi

5111500 - "Chaqiriqgacha harbiy taʼlim" yo‘nalishi uchun