O‘zbekiston Davlat sanʼat va madaniyat instituti - Sanʼatda animatsiyaviy va multimediyaviy loyihalash taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston Davlat sanʼat va madaniyat instituti - Sanʼatda animatsiyaviy va multimediyaviy loyihalash taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni