O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali


  O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali 75
5150200 San’atshunoslik (turlari bo‘yicha) 25
5151700 Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish 25
5350600 Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 25