O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Farg‘ona mintaqaviy filiali


  O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Farg‘ona mintaqaviy filiali 75
5151700 Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish 25
5350600 Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 50