O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Dirijyorlik (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Dirijyorlik (turlari bo‘yicha) taʼlim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni

5150502 - Dirijyorlik: opera-simfoniya dirijyorligi

5150503 - Dirijyorlik: harbiy (damli) orkestr dirijyorligi

5150504 - Dirijyorlik: xalq cholg‘ulari orkestri dirijyorligi

5150505 - Dirijyorlik: estrada orkestr dirijyorligi