O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti


  O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 600
5610500 Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha): 600