2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: malay tili" yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: sharq mumtoz tillari” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: urdu tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: dariy tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: fors tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: turkman tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: qozoq tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari


2019/2020 o‘quv yili uchun “Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili” yo‘nalishi bo‘yicha o‘tish ballari