O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


O‘zbekiston davlat konservatoriyasi - Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik ta'lim yo‘nalishi uchun ijodiy (kasbiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni