Tayanch ixtisoslashtirilgan maktablariga kirish imtihonlari o‘tkazildi