Senator: «Oliy pedagogika ta'limi oliy ta'lim tizimida 60-70 yildan beri eng kuchsizi bo‘lib qolgan»