Oliy ta'lim tashkilotlari faoliyati bilan bog‘liq ayrim muammolar ochiqlandi