Toshkent davlat yuridik universitetida kredit to‘plash va ko‘chirishning Yevropa modeli joriy etiladi