May oyidan beri yoshlarning 5,2 mlrd so‘mlik xalqaro imtihon xarajatlari kompensatsiya qilingan