3 bosqich talabasi maktabda dars berishi mumkinmi?