Majburiy blokdagi matematika fani tarkibida geometriyadan savollar bo‘ladimi?