Iqtisodiyot universiteti bitiruvchilariga xorij diplomi ham beriladi