Iqtidorli o‘quvchilar o‘rtasida fan olimpiadalarini o‘tkazish tizimi takomillashtiriladi