OTM professor-o‘qituvchilariga qo‘yiladigan talablar o‘zgardi


Oliy ta'lim vazirligi va Ta'lim inspeksiyasi tomonidan “Davlat OTMda yangi bakalavriat ta'lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun ular moddiy-texnika bazasi, professor-o‘qituvchilari va o‘quv-metodik ta'minotiga qo‘yiladigan minimal talablarni tasdiqlash to‘g‘risida"gi qaror qabul qilindi.

2022/2023 o‘quv yili qabulidan boshlab, davlat oliy ta'lim muassasalariga, ular minimal talablarga javob bergan taqdirda, yangi bakalavriat ta'lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha ta'lim faoliyatini amalga oshirishga ruxsat etiladi.

Professor-o‘qituvchilarga qo‘yiladigan talablar quyidagilar:

  • professor-o‘qituvchilar shtat birliklari soni bo‘yicha - kunduzgi va kechki ta'lim shaklida - har 16 nafar talabaga 1 shtat birligi; sirtqi ta'lim shaklida - har 20 nafar talabaga 1 shtat birligi;
  • professor-o‘qituvchilar bilan ta'minlanganlik darajasi bo‘yicha - asosiy ish joyi bo‘yicha ishlaydiganlar ulushi - 40 foiz; - bakalavriat yo‘nalishida ilmiy darajalilar ulushi - 35 foiz; magistratura mutaxassisligida ilmiy darajalilar ulushi - 100 foiz.

O‘quv-metodik ta'minotiga qo‘yiladigan talablar: har bir bakalavriat ta'lim yo‘nalishi yoki magistratura mutaxassisligi uchun malaka talablari mavjudligi bo‘yicha - davlat ta'lim standarti va kasb standarti talablariga muvofiq bo‘lishi; o‘quv rejadagi har bir fanning o‘quv dasturlari mavjudligi bo‘yicha - davlat ta'lim standartlari va malaka talablarida belgilangan bilim, malaka, ko‘nikma va kompetensiyalarning talabalarda to‘liq shakllantirish imkonini yaratadigan darajada bo‘lishi va boshqalar.

O‘quv va o‘quv-metodik adabiyotlar hamda axborot-resurs bazasi bilan ta'minlanganligi bo‘yicha: bakalavriat yo‘nalishida - har 6 nafar talabaga 1 donadan; magistratura mutaxassisligida - har 2 nafar talabaga 1 donadan va boshqalar.