SamDU qoshida O‘zbek-fin pedagogika instituti tashkil etiladi