Variantli testlar bilan haqiqiy bilim darajasini aniqlab bo‘ladimi?