Samarqand davlat universitetining Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti