Samarqand davlat universitetining Muhandislik fizikasi instituti