Yig‘indi va ayirmalar uchun formulalar mavzusidan test savollariHisoblang. sin10^\circ + sin50^\circ -cos20^\circ

Soddalashtiring. \frac{cos\alpha -cos3\alpha }{sin\alpha }

Quyidagilardan qaysi biriga teng? \frac{sin\alpha }{cos\alpha -cos3\alpha }

Ushbu \frac{cos4\alpha }{sin5\alpha -sin3\alpha } ifoda quyidagilardan qaysi biriga teng?

Ifoda quyidagilarning qaysi biriga teng? \frac{cos6\alpha -cos4\alpha }{sin5\alpha }

Soddalashtiring. \frac{sin4\alpha -sin6\alpha }{cos5\alpha }

Hisoblang. sin75^\circ - sin15^\circ

Hisoblang. \frac{sin35^\circ +cos65^\circ }{2cos5^\circ }

Hisoblang. \frac{2^{\cos \frac{\pi }{7}+cos\frac{2\pi }{7}+cos\frac{5\pi }{7}+cos\frac{6\pi }{7}}}{3^{\cos \frac{3\pi }{7}+cos\frac{4\pi }{7}}}

Ifodani soddalashtiring. \frac{sin2\alpha +2sin\alpha \cdot cos2\alpha }{1+cos\alpha +cos2\alpha +cos3\alpha }

Soddalashtiring. \frac{1 - sin\alpha + cos2\alpha + sin3\alpha }{sin2\alpha + 2cos\alpha \cdot cos2\alpha }

Hisoblang. \sqrt[3]{8+(\cos \frac{\pi }{5}+\cos \frac{2\pi }{5}+\cos \frac{3\pi }{5}+\cos \frac{4\pi }{5})^{3}}

Soddalashtiring. \frac{sin\alpha +sin2\alpha -sin(\pi +3\alpha )}{2cos\alpha +1}

(\frac{sin100^\circ +sin20^\circ }{sin50^\circ }) ni hisoblang.

\frac{sin\alpha +sin2\alpha -sin(\pi +3\alpha )}{1+2cos\alpha } ni soddalashtiring.

sin 87^\circ - sin59^\circ - sin93^\circ + sin61^\circ ni soddalashtiring.