Logarifmik ifodalarni shakl almashtirish mavzusidan test savollari\frac{3lg4+3lg25}{lg1300-lg13} ning qiymatini hisoblang.

2\log _{2}3\cdot \log _{3}2\cdot \log _{3}\frac{1}{243} ni hisoblang.

Agar \log _{a}64=3 va \log _{b}243=5 bo‘lsa, ab ning qiymatini toping.

a=\log _{98}112 bo‘lsa, \log _{7}2 ni a orqali ifodalang.

\log _{5}\ln e^{625} ni hisoblang.

a=log _{1/5}4, b=\log _{1/5}6 va c=log _{1/6}4 bo‘lsa, a, b va c sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri o‘rinli?

\frac{\log _{5}^{2}15-\log _{5}^{2}3+\log _{5}15+\log _{5}3}{\log _{5}15+\log _{5}3} ifodaning qiymatini ko‘rsating.

Agar lg2=a va lg7=b bo‘lsa , \log _{0.2}98 ni a va b orqali ifodalang.

\frac{\log _{9}12}{\log _{36}3}-\frac{\log _{9}4}{\log _{108}3} ni hisoblang.

\frac{2log^{2}_{3}2-log^{2}_{3}18-log^{2}_{3}2\cdot log^{2}_{3}18}{6\log _{3}2+\log _{3}81}ni soddalashtiring.

Agar \log _{a}27=b bo‘lsa \frac{1}{\log _{3}\sqrt[6]{a}} ni toping

Agar \log _{4}125=a bo‘lsa, \frac{lg320}{lg2} ni a orqali ifodalang.

Agar \log _{\frac{b}{a}}(\frac{a^{2}}{b})=-\frac{1}{2} bo‘lsa, \log _{a^{2}b}(ab) ni hisoblang.

a=\log _{1/2}3, b=\log _{1/4}3 va c=\log _{1/2}5 bo‘lsa, a, b va c sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri o‘rinli?

a=\log _{1/6}4, b=\log _{1/5}6 va c=\log _{1/5}4 bo‘lsa, a, b va c sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri o‘rinli?

a=\log _{1/3}4, b=\log _{1/4}3 va c=\log _{1/3}3 bo‘lsa a, b,va c sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri o‘rinli?