Logarifmik funksiya va uning xossalari mavzusidan test savollariy=\log _{3}(x+6)+\log _{\frac{1}{3}}(6-x) funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

y=\log _{5}(3x^{2}-2x)\cdot e^{(2x-3x^{2})} funksiya hosilasining x = 1 dagi qiymatini toping.

y=\vert \log _{2}\vert x\vert \vert funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

y=\log _{\frac{1}{2}}\log _{2}\vert x+1\vert funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

f(x)=2\log_{3}x+lnx, f^{\backprime}(x)-?

2^{2^{3^{2^{2}}}}=4^{4^{x}}tenglamani yeching.

8^{\frac{\log _{2}20\log _{4}12}{1+\log _{4}3}} ni hisoblang.

k ning qanday qiymatida f(x)=\vert \log _{5}(k-x)\vert va g(x)=-\vert x+3\vert funksiyalarning grafiklari kesishadi?

(lg503-2lg0.5)\cdot \log _{2012}\sqrt{10} ni hisoblang.

\log _{2}(1-\sqrt{2x+1})<4sin\frac{5\pi}{6} tengsizlikning yechimlar to‘plamini toping.

y =\log _{5}(x) - 12 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

y =\log _{3}(x) - 13 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

y =\log _{4}(x) - 24 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

y = \log _{3}(x) - 16 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

y=\log _{4}x-17 funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping

Qaysi javobda manfiy son ko‘rsatilgan?

y=lg(\frac{3x+8.5}{x+2}-4) funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

y=log _{2}log _{1/2}\sqrt{4x-x^{2}-2} funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

x ning qanday qiymatlarida u=3-lgx funksiya nomusbat qiymatlar qabul qiladi?

a = log _{0.2}8 ; b =log_{4}2 ; c=log _{0.9}0.6 ; d =log _{3}0.8 va l=log _{0.9}2 sonlardan qaysilari musbat?