Aralash bo‘lim mavzusidan test savollarix \to 3 da f(x)=\frac{x^{2}-9}{x+3} funksiya qanday songa intiladi?

Funksiya qanday songa intiladi? x \to 2 da F(x)=\frac{x^{2}-4}{x-2}

x \to -3 da f(x)=\frac{x^{2}-9}{x-3} funksiya qanday songa intiladi?

ning qanday qiymatlarida y=\frac{k}{x}-1 funksiyaning grafigi C(-\frac{1}{2};-3) nuqtadan o‘tadi?

ning qanday qiymatida y=kx^{2}+2 funksiyaning grafigi B(-2;10) nuqtadan o‘tadi?

f(x)=1-2x funksiya berilgan. Agar f(\phi (x))=x bo‘lsa, \phi (x) funksiyani toping.

y=\vert x-2\vert +1 va y=5 funksiyalar grafiklari kesishgan nuqtalar asbissalari kvadratlarining yig‘indisini toping.

Parallel ko‘chirish natijasida grafiklari ustma - ust tushadigan funksiyalarni ko‘rsaing.

1) y=3x^{3}

2) y=-3x^{3}

3) y=-\frac{1}{3}x^{3}

4) y=\frac{1}{3}x^{3}

Ushbu y=x^{2}, y=\vert x\vert funksiyalar grafiklarining OX o‘qida yotmaydigan kesishish nuqtalari orasidagi masofani toping.

y=\frac{k}{x+2} , (k>0) funksiyaning grafigi qaysi choraklat orqali o‘tadi?

Ushbu f(x)=\vert x-1\vert +|x-3| funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

Ushbu y=\sqrt[4]{x} funksiya uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto‘g‘ri?

y=\frac{1}{x^{2}} va y=x^{2} funksiyalarning grafiklari kesishgan nuqtalaridan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqning tenglamasini toping.

Funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.
f(x)=\frac{\vert x-2\vert }{x-2}+2

Argumentning qaysi qiymatida y=\frac{5x}{2\vert x+1\vert -5} funksiya 2 ga teng?

Rasmda quyidagi funksiyalardan qaysi birining grafigi keltirilgan?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined


Koordinata boshidan y=x^{2} va y=\frac{1}{x} funksiyalarning grafiklari kesishgan nuqtagacha bo‘lgan masofani aniqlang.

f(x)= 2x^{2} va \phi (x)=x+1 bo‘lsa, x ning nechta qiymatida f(\phi (x))=\phi (f(x)) bo‘ladi?

Funksiyaning qiymatlar sohasini toping .

f(x)=\vert x+2\vert +\vert x+8\vert

Agar f(x-1)=x^{2}+3x-2 bo‘lsa, f(x) ni aniqlang.

y=\vert x-1\vert -5 va y=0 funksiyalar grafiklari kesishgan nuqtalar absissalarining kvadratlari yig‘indisini toping.

Rasmda quyidgai funksiyalardan qaysi birining grafigi keltirilgan?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda quyidagi funksiyalardan qaysi birining grafigi keltirilgan?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

ning qiymatida tenglamasi x^{2}+y^{2}=64 bo‘lgan aylana va y=x^{2}+p funksiyaning grafigi uchta umumiy nuqtaga ega bo‘ladi .

Agar f(x)=\frac{1-x}{1+x} bo‘lsa, f( \frac{1}{x} )+\frac{1}{f(x)} ning qiymatini toping.

Ushbu y=x^{4} va y=2x^{2}-1 funksiyalarning grafiklari nechta umumiy nuqtaga ega?

Agar y=x^{3}+1 va -1<x<2 bo‘lsa, y qanday oraliqda o‘zgaradi?

f(x)=\frac{3}{x-4} funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.

ning qanday qiymatlarida y=\frac{3x-1}{x+2} funksiyaning qiymatlari 2 dan kichik emas?

y=x^{2} va y=\sqrt{8x} funksiyalar grafiklarining kesishish nuqtalaridan o‘tadigan to‘g‘ri chiziqning tenglamasini yozing.